Uvjeti korištenja

Internetska stranica lihghtfork.hr u vlasništvu je trgovačkog društva LAKNER d.o.o., Zagreb, Frankopanska 1, OIB: 84122332659. 

Korištenjem internet stranice lihghtfork.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. 

LAKNER d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Dijelovi ovih stranica koji govore o nutritivnim vrijednostima obroka ne sadrže potpune medicinske informacije i sačinjene su kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje brine o bolesniku niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Niti jedan bolesnik ne smije koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije sa za to kvalificiranim medicinskim osobljem.

LAKNER d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti LAKNER d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima

Iako LAKNER d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja internet stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

LAKNER d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Autorska prava

Svi materijali koje se nalaze na lihghtfork.hr internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke LAKNER d.o.o., mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava. LAKNER d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice lihghtfork.hr kako je regulirano ovim Uvjetima korištenja.